1logo

Får vi lov att presentera MIA Vidare?

Vi ger mod och möjligheter till människor som behöver det.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

En liten rubrik.

2020

Idag är det lördag och kvinnor i Sverige kommer att ägna en timme mer än män åt obetalt arbete (enligt SCB). Det är inget guldkorn, men vårt sätt att arbeta för jämställd rehabilitering är det.

Vi ställer frågor och föreslår insatser utifrån behov, inte kön. För att göra det systematsikt använder vi en jämställdhetskompass, ett verktyg som hjälper oss se på deltagares hälsa, livssituation, arbete och studier utifrån ett jämställt perspektiv. Vi har även lagt till våld i nära relationer och ställer sju frågor om våld.  

Det här ska vi ändra på: Fler män än kvinnor remitteras till arbetsinriktade insatser. Kvinnorna remmiteras oftare till rehabiliterinade och vårdande insatser. Dessutom får männen mer stöd i sitt arbetssökande än kvinnor. 

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Idag är det en extra pampig decemberdag: Internationella funktionsrättsdagen.

Vi firar genom att göra samma sak som varje dag, att öka livskvalitet, frihet och självbestämmande för personer med funktionshinder. 


De flesta är överens om att personer med funktionshinder ska ha rätt att leva som alla andra, med lika värdighet och samma rättigheter. Men vi nöjer oss inte med att vara överens. 

Genom val av metoder, jämlikt bemötande, kraft och uhållighet att konsekvent arbeta på deltagarens uppdrag, skapar vi viktig skillnad för deltagare med funktionshinder. Många har krossat arbetsgivares fördomar genom att vara  värdefulla resurser, som uppskattar sin arbetsplats lite extra.  

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Det är inte enkelt att hitta personliga lösningar, ändå gör vi det varje dag i MIA.

"Jag sa till Ellen att hon klarade sitt uppdrag mycket bra och såg hur hon tog det till sig.”


Ellen kom till MIA med ett läkarintyg  i handen. Där stod att hon fullständigt saknade arbetsförmåga.

"Men när vi träffades var det Ellen själv som kom med idén att försöka få provjobba i den Direktenbutik, där hon tillbringat mycket tid och lärt känna personalen."
 
Ägarna ville gärna hjälpa till, så vi löste det så att Ellen började jobba  två timmar per dag. Men snart gick hon upp till halvtid. Efter sex månader hade Ellen inte en enda dags frånvaro. Tiden i projektet var slut, men vi fixade så att hon fick behålla jobbet tack vare lönebidrag.
 
"Det var en så stor glädje att få vara med på resan och se hur en person som får stöd och beröm ökar känslan av att klara av ett uppdrag och då kan växa så snabbt."

Ellens SE-handledare

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Det är inte lätt att bryta mönster, ändå gör vi det varje dag i MIA.

Du stiger på en buss, närmast står en mörk person. Du frågar "Is this the bus to T-centralen?" "Ja, visst", får du till svar. Ingen stor sak för dig, men för den som är född i samma land som du är det besvärande, eftersom du inte var den första att missta hen för turist.  Av tusen små händelser som sker varje dag bildas mönster, vi samlar på dem för att bättre förstå.

Idag pratar vi microhändelser på vårt HP-fika. Mellan 15.00 och 16.00 lyfter projektets medarbetare  teman som ingår i begreppet horisontella principer: Ickediskriminering, jämställdhet och tillgänglighet. Allt vi gör bidrar till ett jämlikt och inkluderande samhälle. 

"Det fanns ett behov av en öppen, prestigelös och erfaren dialog kring de känsliga och svåra frågor vi tar oss an i MIA. Att ses på en digital fika och utbyta erfarenhet har blivit en riktig höjdpunkt. Vissa väljer att bara lyssna, andra ber om råd, eller delar tips och trix med kollegor. Vi måste prata om strukturell rasism, ojämlika villkor och bemötande som ställer krav på oss och våra personliga värdegrunder", säger Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA.

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul. 

Läs hela inlägget »
Deltagarna får en tro på sin egen förmåga och att livet kan förändras till det bättre. Deltagarna får en tro på sin egen förmåga och att livet kan förändras till det bättre.

”Jag vill att medlemmarna ska veta vilka insatser vi erbjuder, vilka som jobbar här och vilken bred och djup kompetens vi har inom projektet. Tillsammans skapar vi en livsavgörande skillnad i människors liv”, säger Anna Östman, Case manager i SUVS”

Tack vare projektet bidrar hon nu till att personer som tappat sin tillit till myndigheterna börjar tro på samhället igen. Värnar man om personerna, är det lättare att se vilket stöd de faktiskt behöver.

”Jag vill att det ska bli rätt. Ibland ser jag var det gick fel för en deltagare. Det går inte att vända tillbaka och ändra, men man kan göra mycket annat"

Läs hela inlägget »

”Digitala möten är ett roligt sätt att jobba, men det är svårt att bygga relationer via skärmen”. Den utmaningen blev inte som väntat för SUVS nya projektledare Kristina Rahbari.

Kristinas drivkraft är att skapa självklara övergångar för MIA Vidares deltagare. Därför  gick ändå de första månaderna på nya jobbet bra.
 
”När jag såg platsannonsen kändes det som att mitt namn stod på den. Jag har arbetat i ett liknande ESF-projekt i Arbetsförmedlingen. Jag bidrog till att människor fått rätt stöd och ökad självkänsla tack vare egen försörjning. Det handlar om att se hela människan och om att samverka. Det är något jag brinner för, ” säger Kristina.

Läs hela inlägget »
Vi har gjort livsviktig skillnad för fler än 2000 personer. Nu jobbar vi vidare på den linjen säger Anna. Vi har gjort livsviktig skillnad för fler än 2000 personer. Nu jobbar vi vidare på den linjen säger Anna.

"MIA-projektet har samlat erfarenhet av hur man hanterar frågor som självmordsprevention, missbruk, diagnoskännedom, våld i nära relationer, jämställdhet och ickediskriminering. Vi vet hur vi kan arbeta med personcentrerade metoder och skapa tilltro till den egna förmågan. Det är erfarenheter vi tar med oss till vårt nya stora ESF-projekt", säger Anna Lexelius, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn som är projektägare.
 
Arbetsmarknaden blöder och alla letar lösningar. Ett av socialfondens största projekt i Sverige har fokuserat på personer som levt utanför arbetsmarknaden i många år. Nu ska MIA Vidare göra skillnad på djupet genom att implementera det som fungerat. Under tre år ska ytterligare 1900 personer få stöd att börja arbeta eller studera.

Makt över sitt eget liv - en demokratifråga

Läs hela inlägget »
Terese och Jonas går och fiskar ihop. "Ett bra och säkert sätt att mötas och prata framtid" Terese och Jonas går och fiskar ihop. "Ett bra och säkert sätt att mötas och prata framtid"

2010 startade Jonas den ideella verksamheten Barnens Träd. Med en tuff uppväxt bakom sig ökar han kunskapen om barns rätt till ett värdigt liv. Genom MIA-projektet kan arbetet bli vägen mot egen försörjning. 
 

Jonas har nyligen börjat i MIA-projektet. Med stöd av SE-handledaren Terese Sveijer ska han försöka få den ideella verksamheten att bli en källa till försörjning. Det är ett viktigt arbete, inte minst med tanke på att barnkonventionen blev svensk lag i år.
 
”Barn har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och social trygghet. Jag var en av de barn som staten bad om ursäkt för att vi fått dålig vård på fosterhem och institutioner.
Mina föräldrar kunde inte ta hand om mig, så jag placerades
i fosterhem. Det var riktigt, riktigt illa." 


Jonas är dyslektiker och hade svårt att läsa och skriva när han gick i skolan.

”Då kallades det ordblind, vilket var likvärdigt med ointelligent”, säger Jonas som har haft svårt att få arbete eftersom han inte har någon utbildning efter grundskolan.

Vi gick och fiskade

Jonas träffade sin SE-handlare när vi redan ställt om till social distansering och möten utomhus. Hittils har de träffats tre gånger. SE-metoden utgår från att få en så bred bild som möjligt av deltagarnas egna tankar och upplevelser, för att sedan ta fram en plan för hur vägen mot egen försörjning kan se ut.
 
”Terese och jag har mötts i hamnen och promenerat eller fiskat. Vi ska ta ett steg i taget. Målet är att lämna försörjningsstöd för att kunna leva på det jag redan gör. Jag har byggt upp Barnens Träd helt själv och jag är stolt över det. Men jag är inte bra på pappersbiten, så jag behöver hjälp att komma igång för att starta eget företag”

Lön för ett viktigt arbete

Jonas tycker det har känts pinsamt att ta betalt för sitt arbete, men är tacksam över att vara sponsrad av webbyrån som gör hemsidan. Han har även förmåner från Scandic hotell. Han cyklar runt i Sverige och inviger kommunala verksamheter.
 
”De som bjuder in mig vill stå upp för barnkonventionen. De får ett träd med en text ordagrant tagen från barnkonventionen. Det känns väldigt bra både för dem och för mig."

Läs hela inlägget »
Är du resultatinriktad? Gillar du att utveckla nya arbetsmetoder för att nå högt uppsatta mål? Vill du  arbeta utifrån ett samverkansperspektiv och följa din deltagares resa mot arbete eller studier på nära håll? Då är du den vi söker till MIA-projektet inom Samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem.  Tveka inte, du kommer att få delta i ett spämnnade och utvecklande projekt. 
Läs hela inlägget »

När oron skaver och vardagen frestar på kan vi använda oss av tanketerapi för att härbärgera känslor. I Coronatider behöver vi alla skydda oss, inte minst psykiskt.

Ett sätt att göra det är att vara snäll mot sig själv och samtidigt stötta andra. Närvaro, begränsad intag av nyheter, täta telefonkontakter och roliga aktiviteter som engagerar dig fungerar om man verkligen går in för det.


Vi har hittat en bra länk som ger handfasta tips på hur du kan pyssla om dig extra dessa dagar. Den hittar du längt ner. Det är KBT Sverige som har  publicerat ett paket med praktiska steg för att hantera tankar och oro som skaver.

Förkortningen namnet FACE COVID är namnet. Varje bokstav står för den engelska betydelsen av fokusområdet. Här har vi återgett de svenska betydelserna (därför stämmer inte bokstaven, men klickar du på länken får du hela materialet)
 

F= fokusera på det som är inom din kontroll
A= uppmärksamma dina tankar och känslor
C=Kom tillbaka till din kropp
E=Engagera dig i det du gör
C= Engagerat handlande
O= Öppna upp
V= Värden eller värderingar
I = Identify resources
D= Identifiera resurser
D = Decinficera och distansera dig socialt


https://kbtsverige.wordpress.com/2020/03/25/animerad-film-mot-corona-med-hjalp-avact/

Läs hela inlägget »

På Dagens Nyheters Insidan svarar experter på läsarnas frågor om hälsa, kost och träning. "Försök att inte bli för inaktiv" är det första rådet från Jessica Norrbom, disputerad i fysiologi och forskare inom molekylär arbetsfysiologi på Karolinska institutet.
 
Visst blir det skillnad när man stannar hemma om dagarna. Det är lätt att de natuliga pauserna uteblir. Därför kan det vara smart att tänka på några enkla saker.

"Försök att bryta stillasittandet ofta, gärna två gånger i timmen. Det är viktigt att få till lite rörelse, även om det bara är i det lilla", säger Jessica.

Många av oss är också ovana vid möten via skärmen på telefon och dator. Det kräver ett annat fokus och inlyssnande, vilket kan vara tröttande. Några tips från oss i MIA-projektet är att sätta timer på 40 minuter, pausa tio-tjugo minuter. Använd gärna tiden till fysisk rörelse. Det har större betydelse än man kanske tror.

Läs hela inlägget »
Trygve Nylund, projektledare i MIA Södertälje Trygve Nylund, projektledare i MIA Södertälje

”Vi vet att helger och semestrar är en kritisk tid för misshandel i hemmet” säger Trygve Nylund, projektledare för MIA-projektet i Södertälje. Med drygt 40 års erfarenhet från psykiatrin reflekterar han kring det som sker i spåren av Coronaviruset.

Det är lätt att känna rädsla, maktlöshet  och förvirring i takt med att världen stänger ner. Om människor dessutom är isolerade och inte träffar folk, kan en pågående våldssituation ske utan insyn. 

"Håll kontakt med ditt nätverk och var uppmärksam på hur människor mår",
säger Trygve. 

Läs hela inlägget »
Vår kommunikatör jobbade hemma och dokumenterade mötet på sin Instagram Vår kommunikatör jobbade hemma och dokumenterade mötet på sin Instagram

Vi startar veckan i ett ovanligt och tufft läge. Tillsammans tar vi ansvar för en sansad dialog och för att sprida information om Corona från säkra och pålitliga källor. Kom ihåg att många tusen människor just nu har en vanlig förkylning, eller influensa. Det är en självklarhet att stanna hemma om man har minsta symptom.

Omtanke, respekt och lösningsfokus fastnar inte i karantän, även om några av oss behöver vara hemma en period. Att lyssna på, prata med och se personer som kan ta skada av ensamhet och isolering, kan vara livsavgörande. Försök hitta lösningar som passar deltagare och medarbetare.

Vi kommer snabbt att lära oss hur man bäst ringer med karmeran påslagen. Underskatta aldrig ett gott skratt. Det finns plats för dem även i den digitala världen.

Digitala möten

Vi tar klivet till att använda den teknik som står till buds i små som stora möten. Vad som fungerar i ditt delprojekt, ditt team eller din kommun varierar. Men Skype, Teams och Zoom är enkla att starta med. De fungerar på datorn och i telefonen.  Många arbetar just nu på att få fram lösningar som skapar effektiva möten på distans. Kris föder kreativitet och det är medmänsklighet och empati som är vägen framåt.

Här kommer basreglerna:

1. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten minst 20 sekunder (Tips: sjung ”Blinka lilla stjärna" för att få rätt antal sekunder)
2. Använd handsprit
3 Stanna hemma om du känner symptom. Även lindriga
4. Om du hostar eller nyser, gör det i armbågen
5. Håll dig uppdaterad på myndigheternas sida www.krisinformation.se


Ställ inte in, ställ om uppmanar många.
Kanske har det aldrig varit viktigare med kommunikation, självledarskap och kulturbärande. Det är viktigt att vi förmedlar information som är verifierad.

Ha en riktigt fin tisdag. Och onsdag, torsdag, fredag...

Läs hela inlägget »

Så formulerar en deltagare sin tioåriga erfarenhet av olika myndigheter. För ett år sedan blev hen deltagare i MIA-projektet HBS.
igår  lyssnade nyfikna politiker på hens resa från hjärntrött och utbränd till att närma sig arbetsmarknaden efter lång frånvaro. 

 
Igår var vi i riksdagen för att berätta att samverkan fungerar och att MIA-projektet är ett strålande exempel på det. Bakom inbjudan stod Nationella nätverket för samordningsförbund som arrangerat ett lunchmöte för att presentera sin rykande färska rapport. Totalt består den av 5278 insamlade enkäter. 

Rapportens övergripande slutsats är att både kvinnor och män är positiva till samordningsförbund. Detsamma gäller personal och styrelser, medan chefer visar sig vara mindre nöjda. Kanske är en del av lösningen att föra mer dialog över gränserna, ett liknande det vi hade i riksdagshuset igår?

Läs hela inlägget »
Emanuelle Davin och Daniel Ohlsson berättar om pjäsen Gudarna på temadag om våld i nära relationer Emanuelle Davin och Daniel Ohlsson berättar om pjäsen Gudarna på temadag om våld i nära relationer

Mäns omfattande våld mot kvinnor är dolt och utgör ett allvarligt hot mot kvinnors och barns liv. Allt våld mot kvinnor ska upphöra: Fysiskt, sexuellt, psykiskt och ekonomiskt våld. Den 7 februari samlade vi hela MIA-projektet till en dag om våld i nära relationer. Ingen gick oberörd därifrån.

MIA-projektet ska systematiskt ställa frågor om våld. För att bli trygga i den rollen hade vi bjudit in Socialstyrelsens Jenny Nybom och Mariana Dufort som bland annat står bakom FREDA. I en Work shop undersökte vi processen. Vilka känslor kan ligga ivägen för att ställa frågorna? Vad ska ske när ett samtal leder till att man upptäcker våld?

Läs hela inlägget »
Projektchef Annica Falk och Charlotte Sävås Nicolaisen, utredare SWECO Projektchef Annica Falk och Charlotte Sävås Nicolaisen, utredare SWECO

 Vill du få en tydligare bild av hur det går i MIA-projektet? Läs nya delrapporten. Där hittar du omdömen som ”kort, enkel väg in i projektet”, ”myndigheterna arbetar tillsammans” och ”lösningsfokuserat arbetssätt” .

Det uppskattas vi självklart, men rapporten är framförallt ett styrdokument. Den hjälper oss att se var det finns förbättringspotential.
Läs gärna och reflektera över innehållet. Synpunkter tas tacksamt emot av projektledningen.

SWECOS delrapport inspirerar

15 januari fick vi den efterlängtade delrapporten från våra externa utvärderare SWECO. Rapporten presenterades av Charlotte Sävås Nicolaisen på regionala styrgruppsmötet 30 januari 2020. 
 
Teamet på SWECO har gjort en genomgång med fokus på genomförandeprocessen, till skillnad från den första rapporten som tog avstamp i programteorin. Här har de försökt ta grepp om metodtrogenhet, samt tittat på samverkan. Speciellt intressant är avsnittet om Arbetsintegrerande sociala företag där vi kan se att MIA-projektet ökat förutsättningarna för arbetsträning.

 
Innehållet är baserat på intervjuer med handledare och processledare i ASF, projektledning, regional och lokala styrgrupper. Men även på projektrelaterade dokument, projektets metodöversikt och brukarrevisoner.
 
Med rapporten som bränsle intensifierar vi nu arbetet för att analysera och utveckla metoder och arbetssätt för att ta dem in i MIA Vidare.

Läs hela inlägget »
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtunasöker projektledare. Välkommen med din ansökan. Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtunasöker projektledare. Välkommen med din ansökan.

Vill du utforska och utveckla välfärden de kommande två åren? Vill du implementera kunskap som samlats av många olika kompetenser i MIA-projektet?

Är du dessutom trygg och erfaren i din roll som arbetsledare? Då vill vi gärna ha dig som kollega i ett av Europeiska socialfondens största projekt. 

 

Sök tjänsten som projektledare i ett delprojekt.

Läs hela inlägget »

Av deltagare som arbetstränat går dubbelt så många män som kvinnor  till studier eller arbete när de avslutat MIA-projekt. Hur ändrar vi på det? Vi kan se i den nya statistiken att vi helt klart är något viktigt på spåren. Det börjar jämna ut sig.
 

I november 2018 kunde vi utläsa att det fanns stora skillnader mellan män och kvinnor som arbetstränat i ett arbetsintegrerande socialt företag, ASF.  Männen hade i genomsnitt fler aktiva timmar än kvinnorna. Nu har vår utredare Kristoffer Zetterberg tagit fram statistik som visar att mönstret förändrats. 

Läs hela inlägget »

Apropå lättillgänglig information: Nu finns MIA-projektet samlat i pixieformat. Boken är så liten att den ryms i fickan, men berättar om vårt stora, komplexa projekt så enkelt att det går på några minuter att förstå grunderna i vårt arbete.

Läs hela inlägget »

Våld påverkar hur du mår, både psykiskt och fysiskt. Våld mellan vuxna i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar negativt.Det finns hjälp att få för den som varit utsatt för våld eller som har hört eller sett våld mot en närstående under din uppväxt.

Alla möten som sker i MIA-projektet är viktiga. De kan göra stor skillnad i livet för våra deltagare. Tillsammans definierar vi  vilka livsområden som inte fungerar. Men vad ska vi göra om våld, eller hot om våld finns med i bilden? Våra medarbetare är kompetenta på området, men nu ska vi lyfta nivån ytterligare.

Läs hela inlägget »

Vi inspireras av alla som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle. Nu har vi fallit för DHR och deras fina rättighetsikoner som berättar vad som gäller specifikt för personer med funktionshinder.

Illustrationerna är väl designade, enkla och pedagogiska. I en och samma bild kopplas artiklarna i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna samman med de globala målen i Agenda 2030.


På den internationella funktionshinderdagen den 3 december bjöd DHR, vilket står för Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet, på vernissage. Det var ett trevligt mingel med premiärvisning av tretton fina illustrationerna och lättlästa texter.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer