1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2020 > 12

Trygga människor ger trygga samhällen. MIA bidrar till att människor kan arbeta, studera, försörja sig själva, öka självkänslan och växa lite för varje dag som går. De känner sig trygga och som en del av vårt samhälle.

Vi är stolta över att varje dag verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full av produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Helt i enlighet med mål 8 i Agenda 2030.

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"För polisen är det ingen tvekan, brott i nära relationer ska polisanmälas. Du anmäler genom att ringa 114 14 eller 112 om det är akut. Du kan också vända dig direkt till polisstationen där du bor."

Citat polisen

I MIA kan vi inte ändra på allt genast, men vi ställer systematiskt sju frågor om våld till alla våra deltagare. Även om det känns svårt att svara på frågorna för den som blir hotad, slagen eller psykad av någon närstående, har vi fått höra hur betydelefullt det varit att känna trygghet nog att berätta. Våra medarbetare har koll på de lokala handlingsplanerna och kan ta hand om förtroendet på bästa sätt. 

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"Jag önskar att MIA hade funnits tidigare. Det var exakt vad jag behövde. Sådana som jag, som inte har utbildning och svårt att komma in på arbetsmarknaden, behöver rätt stöd för att komma vidare” 

Martin, 28 år

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

MIA är ett gigantiskt teamwork, där alla tillsammans får det att fungera.

"MIA visar hur samverkan kring deltagarna behöver organiseras. Det handlar inte bara om finansiell samordning. Inte heller bara om samarbete mellan handläggare och inte heller bara om att tillämpa evidensbaserade metoder.
Det handlar om vad som händer när vi gör allt detta samtidigt."


Annica Falk, projektchef MIA Vidare

Guldkornen i MIA.

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"Bäst med MIA är den enskildes resa, när människor lyckas komma vidare och hittar en mening. Utanförskapet ska minska, alla ska med. Idag ser vi en dramatisk ökning av arbetslösa och det är alltid samma personer som faller utanför. Den trenden kan MIA bidra till att stoppa. MIA är en demokratifråga."

Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje

Guldkornen i MIA.

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Min resa började 2015, med en chef som använde härskartekniker. Det triggade igång minnen från min dysfunktionella barndom och jag hamnade i en livskris. En kompis som såg hur jag mådde, tog mig till en läkare. Jag fick diagnosen komplex posttraumatisk stress. 
 

MIA har stöttat mig att klara av min ständiga fight med mig själv bättre. Jag hade tagit fösta steget för att bryta min isolering och få tillbaka energi. Nu blev jag direkt uppfångad av en Supported employment-handledare. Jag arbetstränar på ett socialt företag och min självkänsla håller på att förändras."

Maria, 38 år

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"Årets sista HP-fika var ännu ett guldkorn som avnjöts 15 december. Tack alla som berikat dessa samtal och haft modet att ta upp svåra, ibland känsliga ämnen.  I början på året fortsätter samtalen vi där vi slutade. Det har varit så konstruktivt att ta del av alla idéer och tankar. Vi kommer att bidra till att fler mår bra och kan närma sig arbetsmarknaden och till ett mer jämlikt samhälle. Men först tar vi helg!"

Hälsar Lena och Kristoffer.


Under elva veckor, varje tisdag har i snitt 18 medarbetare i MIA Vidare samlats för att diskutera ämnen som ryms inom begreppet Horisontella principer, vilket är jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »
En av vårt tids viktigaste röster förklarar, fördupar och konkretiserar nyckelbegrepp  i arbetet mot strukturell rasism. En av vårt tids viktigaste röster förklarar, fördupar och konkretiserar nyckelbegrepp i arbetet mot strukturell rasism.

Lovette Jallow frontar kampen mot rasism, diskriminering och orättvisor i samhället. Med en brännande aktuell föreläsning kickade hon igång MIAs drygt sjuttio medarbetare på en digital temadag.  

Precis som i den nysläppta boken "Främling i vita rum" varvade Lovette egna upplevelser, med fakta och forskning om strukturell rasism.


Vi fick bränsle att reflektera över vad vithetsnormen för med sig i form av privilegier, samt vilka andra normer vi ska bryta för att skapa ett jämlikt samhålle.  
 

Lovette utgår från erfarenheter av att leva som afrosvensk kvinna i ett samhälle där vithetsnormen råder och menar att alla har fördomar, men även makt att skapa och förändra system när vi ser vad som sker i det dolda.

”Jag flög 22 gånger. Gissa hur många av dem jag stoppades på flygplatsen? Svaret är 21 gånger. Mina vita kollegor som reste med mig sa först att det händer alla och inte hade med hudfärg att göra. Sedan såg de mönstret. Den sortens upprepade och strukturerade händelser finns i skolor, på sjukhus och andra institutioner. Det är institutionaliserad rasism”
 

När en  svart person upplever rasism och påpekar det, får hen ofta höra att det inte beror på hudfärg, utan på klädsel, eller beteedet. "Då tar du bort upplevelsen som i själva verket är strukturerad och institutionaliserad rasism", menar Lovette. 

Läs hela inlägget »

"Vår vision är att ge mod till människor och myndigheter. Med det menar vi att organisationer består av människor och att alla har sina utmaningar på jobbet.
     Vi måste ha tillit till varandra, förstå varandra och se hur vi kan hjälpas åt.
     Är vi modiga nog att göra misstag kan vi analysera dem och hitta nya vägar att följa"


Inledning 3-årsrapporten

Mitt i den brännande diskussionen om en ansträngd arbetsmarknad kan vi med den rykande färska berättelsen om MIA bidra till att lyfta blickarna för inkludering. Mot utanförskap. Äntligen är rapporten på väg ut till brevlådorna. Vill du försäkra dig om ett eget exemplar? Hör av dig, så ordnar vi det.

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"En deltagare mådde dåligt och bad att få boka om vårt samtal. Det var inga problem. Jag återkom med flera alternativa tider. Deltagaren blev väldigt tacksam. Hen bad om ursäkt för att ha ”ställt till det”.

Det är bara ett av många exempel på något jag ofta stött på. Deltagarna blir så tacksamma över att bli bekräftade i sin situation. De uppskattar verkligen en case managers förmåga, vilja och mandat att tillmötesgå dem där de är, utan att ifrågasätta eller argeumentera.

Alf Byberg
Case manager MIA Vidare 

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

”Som ung började jag i hotellbranschen, för att sedan bli eventansvarig med vad det innebar av stress, alkohol och övertidsarbete. Jag gick in i väggen. Mitt alkoholmissbruk eskalerade. Till sist fick jag sparken.
  
När jag kom med i MIA svajade jag fortfarande och hade svårt att hålla mig nykter. Mitt tålamod låg på noll. 

Tillsammans med min kontakt på vuxenenheten hittade MIA en plats på ett stödboende. Efter en tid fick jag ett jobb på Stockholms Stadsmission. Min Case manager såg mig, upptäckte det lilla jaget som fanns. Hon hjälpte mig att våga stå för min bakgrund.

Idag tycker jag att jag har lyckats. Jag har hittat min envisa sida. Om jag så ska göra gratisarbete för att komma dit jag vill, gör jag det. Jag har skrivit på för en tjänst i butiken och tänker utvecklas och kliva högre. Kanske får jag aldrig den höga lön jag hade som eventansvarig, men jag är tacksam för mitt nya liv”.

 Stina, 32 år, deltagare i projektet

Guldkornen i MIA.

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"Jag är intresserad av framtiden. Jag tänker tillbringa resten av mitt liv där."

CF Kettering

 
De guldkorn vi skapar idag, kommer att bära frukt i framtiden.  Ha en riktigt fin lucia.

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Idag är guldkornet att vi kommit långt i vårt arbete för att upptäcka våld i nära relationer. 

Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor utsätts i högre grad än män för våld i nära relation. Samtidigt som män i högre utsträckning har varit utsatta för våld som barn. 


Att vara våldsutsatt påverkar ofta livet i ett senare skede och kan vara en av orsakerna till ohälsa och bidra till stora kostnader. Socialstyrelsen visade i en studie att minst 11 000 sjukskrivningsfall per år beror på utsatthet för våld i nära relation (Häger Glenngård, 2011).

I MIA arbetar vi systematiskt för att upptäcka våld i nära realtaioner. Bland annat ställer vi sju frågor om våld. Inför julhelgerna är det extra viktigt att vara vaksam och anmäla om du ser något som verkar vara misstänkt våld. 

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

”Om en polis, eller butikskontrollant stoppar mig kan jag vara säker på att jag inte blivit utvald på grund av min hudfärg."
 
Idag ökar vi medvetenheten om begränsande normer på grund av hudfärg. 
 
Vi har längtat efter den här dagen då hela projektet samlas (digitalt) för att arbeta normkritiskt. Kick-off 9.00 med föreläsning av Lovette Jallow, grundare av organisationen Action for Humanity som bland annat ger juridisk hjälp till personer som drabbats av rasism och förtryck. Lovette är förra årets vinnare av Roul Wallenberg-priset. Nyligen släppte hon den uppmärksammade boken "Främling i vita rum".

En liten rubrik.

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"Mitt liv var uselt helt enkelt. Jag  var sjukskriven och djupt deprimerad. Jag hade just gått igenom en skilsmässa och mådde oerhört dåligt. När jag började i MIA var jag livrädd bara av tanken att arbetsträna eller jobba. Men min SE-handledare förstod mig. Den förståelsen gjorde att det kändes avslappnat. Jag hade hela tiden känslan av att det gick i min takt och inte var bråttom. 

 Min SE-handledare kontaktade några bokhandlare och vid tredje försöket fann hon en som kunde tänka sig att ta emot en person som ville arbetsträna. På väg till vårt första möte var jag oerhört nervös. Jag trodde inte jag skulle klara av det men jag  och chefen klickade direkt när vi började prata böcker och författare. Jag kunde börja arbetsträna två timmar om dagen, fem dagar i veckan. 

Jag önskar att alla sjukskrivna som behöver  skulle få delta i projektet. Om jag kunde ta mig vidare så kan alla göra det. Jag trodde aldrig att jag som varit sjukskriven i fyra år skulle kunna hamna där jag är idag."

Karl-Oscar, 51, deltagare i projektet

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Varje dag ser vi hur människor går till jobbet för första gången på åratal. Plötsligt ingår de i ett socialt sammanhang. De växer och börjar tro på sin själva. De lär sig ett  yrke och får erfarenhet. Oftar börjar vägen mot arbetsmarknaden med arbetsträning, på ett arbetsintegrerat socialt företag, ASF.  

Vanliga företag har fullt upp med vinst och resultat, medan ett ASFs huvuduppgift är att stötta individer.  Studier visar att arbete har en helande effekt, så när du väljer att handla av ett ASF, bidrar du till att människor får växa och utvecklas.

Väljer du till exempel att handla julklappar av märket Remake, som är Stockholms Stadsmission eget mode- och designmärke får du produkter tillverkade av insamlat material med målet att nå ökad kvalitet och livslängd. Plaggen är unika, i unisex och med design som utmanar storleksnormen. Här kan du välja det som passar just dig samtidigt som du handlar hållbart och gör ett medvetet val.

Gulkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Ord har makt att väcka, skapa, binda och härska. Ord formar en kultur, precis som en kultur formar ord. För att bygga tillit för myndigheterna måste vi använda ett språk som inte markerar avstånd. 

I MIA arbetar vi medvetet med ett språk som är enkelt, även om vi berättar om komplicerade saker. Vi säger person istället för individ och försöker avskaffa begreppet "komma i arbete". Vi säger att personer ska börja arbeta. Vad tycket du? Har du exempel på hur ord kan bidra till ett mer öppet samhälle?

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

"I tre år hade jag varit instängd hemma. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett ingen, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus.

Mamma hade hört talas om MIA. Hon bokade ett möte hos min SE-handledare. Mötet kändes bra. Jag kunde lämna min instängdhet genom att få prata med en person som förstod mig. Min handledare var lugn, trygg och pratsam, precis vad jag behövde. Hon stöttade mig i att sätta egna mål. Med hennes stöd kunde jag också få kontakt med vården. Tack vare vårt arbete kan jag ta mig från hemmet varje dag. Det känns som om jag blivit en människa igen.

Jocke, 26 år, deltagare i MIA-projektet

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Idag är det lördag och kvinnor i Sverige kommer att ägna en timme mer än män åt obetalt arbete (enligt SCB). Det är inget guldkorn, men vårt sätt att arbeta för jämställd rehabilitering är det.

Vi ställer frågor och föreslår insatser utifrån behov, inte kön. För att göra det systematsikt använder vi en jämställdhetskompass, ett verktyg som hjälper oss se på deltagares hälsa, livssituation, arbete och studier utifrån ett jämställt perspektiv. Vi har även lagt till våld i nära relationer och ställer sju frågor om våld.  

Det här ska vi ändra på: Fler män än kvinnor remitteras till arbetsinriktade insatser. Kvinnorna remmiteras oftare till rehabiliterinade och vårdande insatser. Dessutom får männen mer stöd i sitt arbetssökande än kvinnor. 

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Idag är det en extra pampig decemberdag: Internationella funktionsrättsdagen.

Vi firar genom att göra samma sak som varje dag, att öka livskvalitet, frihet och självbestämmande för personer med funktionshinder. 


De flesta är överens om att personer med funktionshinder ska ha rätt att leva som alla andra, med lika värdighet och samma rättigheter. Men vi nöjer oss inte med att vara överens. 

Genom val av metoder, jämlikt bemötande, kraft och uhållighet att konsekvent arbeta på deltagarens uppdrag, skapar vi viktig skillnad för deltagare med funktionshinder. Många har krossat arbetsgivares fördomar genom att vara  värdefulla resurser, som uppskattar sin arbetsplats lite extra.  

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Det är inte enkelt att hitta personliga lösningar, ändå gör vi det varje dag i MIA.

"Jag sa till Ellen att hon klarade sitt uppdrag mycket bra och såg hur hon tog det till sig.”


Ellen kom till MIA med ett läkarintyg  i handen. Där stod att hon fullständigt saknade arbetsförmåga.

"Men när vi träffades var det Ellen själv som kom med idén att försöka få provjobba i den Direktenbutik, där hon tillbringat mycket tid och lärt känna personalen."
 
Ägarna ville gärna hjälpa till, så vi löste det så att Ellen började jobba  två timmar per dag. Men snart gick hon upp till halvtid. Efter sex månader hade Ellen inte en enda dags frånvaro. Tiden i projektet var slut, men vi fixade så att hon fick behålla jobbet tack vare lönebidrag.
 
"Det var en så stor glädje att få vara med på resan och se hur en person som får stöd och beröm ökar känslan av att klara av ett uppdrag och då kan växa så snabbt."

Ellens SE-handledare

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul.

Läs hela inlägget »

Det är inte lätt att bryta mönster, ändå gör vi det varje dag i MIA.

Du stiger på en buss, närmast står en mörk person. Du frågar "Is this the bus to T-centralen?" "Ja, visst", får du till svar. Ingen stor sak för dig, men för den som är född i samma land som du är det besvärande, eftersom du inte var den första att missta hen för turist.  Av tusen små händelser som sker varje dag bildas mönster, vi samlar på dem för att bättre förstå.

Idag pratar vi microhändelser på vårt HP-fika. Mellan 15.00 och 16.00 lyfter projektets medarbetare  teman som ingår i begreppet horisontella principer: Ickediskriminering, jämställdhet och tillgänglighet. Allt vi gör bidrar till ett jämlikt och inkluderande samhälle. 

"Det fanns ett behov av en öppen, prestigelös och erfaren dialog kring de känsliga och svåra frågor vi tar oss an i MIA. Att ses på en digital fika och utbyta erfarenhet har blivit en riktig höjdpunkt. Vissa väljer att bara lyssna, andra ber om råd, eller delar tips och trix med kollegor. Vi måste prata om strukturell rasism, ojämlika villkor och bemötande som ställer krav på oss och våra personliga värdegrunder", säger Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA.

Guldkornen i MIA

Guldkorn betyder fynd, god idé och visdomsord. I MIA Vidare vaskar vi guldkorn varje dag, 365 dagar om året. Nu presenterar vi 24 av de mest glimrande lagom till jul. 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer