1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2021 > 02

"Det känns verkligen att folk stiger upp på morgonen med intentionen att skapa förändring för människor i våra kommuner. Det finns ett brinn som är personligt förankrat. 

Vårt sätt att arbeta karaktäriseras av självständighet, kompetens kring rättigheter, myndigheternas perspektiv och kommuners insatser. Allt detta hjälper oss att tackla utmaningarna som finns i ett så snabbt växande projekt säger Cecilia Sjömark, projektledare i Roslagen. 

I MIA är kulturen en viktig faktor

MIA Vidare har en kultur som bygger på vissa värderingar. För Roslagen har det varit utmanande eftersom flera kommuner med olika ingångar slogs samman. Idag stäcker sig projektet från Hallstavik till Danderyd. Det har utökats och gått från att vara ett litet projekt med fyra tighta medarbetare, till att omfatta sex kommuner och 25 medarbetare.

”Sen kom corona och gjorde inte saken bättre. Medarbetarna ses på skype med alla dess begränsningar. Att arbeta över gränserna kräver samspel, trygga människor och tydliga roller. Det är svårt att bygga relationer digitalt. Jag skulle önska mer kontinuitet i organisationen."

Cecilia menar att de ändå fixar dynamiken tack vare stabila och erfarna medarbetare. Kulturen kommer att ta plats med tiden. Just nu börjar elva nya medarbetare. De måste känna sig delaktiga och medskapande. Tanken på vilken skillnad projektet kan göra i kraft av sin storlek gör det lättare.

Läs hela inlägget »

Klicka här för att se filmen.

Ska du se en enda film på nätet idag, välj den här som ger både hopp och mod. När vi börjar ställa sju frågor om våld upptäcker vi att fler än hälften av våra deltagare har varit utsatta för våld, bevittnat våld, eller själva utövat våld.

Vår vision är att ge mod och möjligheter till människor och myndigheter. I filmen berättar Kjell Sjundemark och Catarina Örtengren hur modiga medarbetare kan rädda liv.


"Som enskild människa är att ställa frågor om våld den största skillnaden du kan göra för en medmänniska, för om du räddar en enda person, så har du lyckats för hela livet",  säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. 

Läs hela inlägget »

Fritt översatt betyder det ”Den enda som aldrig gör fel, är den som aldrig gör något.” Riskerar man inget blir det ingen action, säger Trygve Nylund, finlandssvensk projektledare i MIA Södertälje.
Han menar att statliga myndigheter ibland sitter stilla i rädsla för att göra fel.


 ”Min vision är att det vi gör idag, leder till ett mer personcentrerat arbetssätt i framtiden. Saker måste hända. Därför valde vi Bostonmetoden som kartlägger alla livsområden. Därför började vi ställa frågor om våld före de andra delprojekten. Vi erbjöd hälsogrupper med språkträning för kvinnor, och planerar liknande insats för män. Under våren startar också Södertäljes första myndighetsgemensamma team.”

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer