1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2021 > 05

Den eviga strävan mot harmoni är ett hinder för gifta kvinnor som utsätts för våld i Kina. Här bygger välfärden på att familjer hålls samman. Traditionen är så stark att den går före offrets behov av skydd.

”Myndigheterna är mest oroliga över bråkmakare och alla konflikter löser man inom familjen. Därför handlar våld mot kvinnor inte bara om lagar och procedurer utan om människors liv och känslor”, säger socionomstuderande Yidan, född i Kina men bosatt i Sverige sedan 2018.

Förra veckan fick hela MIA ta del av Yidans fältstudier, genomförda med stöd av Sida.

Läs hela inlägget »

Det handlar om att kvinnor i Kina fått nog av männens våld i äktenskap, om ett uppmärksammat mord på en Kinesisk influencer och om Kinas lag från 2017. Den som välkomnades av folket. Av de unga kvinnorna. Mest handlar timmen om hur vi i Sverige kan dra lärdomar av Kina. I MIA fick vi föreläsningen av Yidan Yuan igår. Den var så givande att några vill se den igen.

Därför upprepar vi succén och bjuder in dig och alla som arbetar mot våld i nära relationer. Sprid länken vidare. Ta en kopp kaffe och bänka dig framför datorn klockan 15.00 på torsdag. Yidan Yuans berättelse utgår från Kina och den kultur av våld mot kvinnor som finns och funnits där. Hon har fått stöd av Sida för att resa runt i Kina och undersöka vad som hänt sedan lagen om mäns våld mot kvinnor trädde i kraft 2017. Varmt välkommen Topic: Vad lär vi oss av Kina?

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84378388337?pwd=RnR0VkRQQ0xTUkxwMHNhWmU0RCtKUT09

Läs hela inlägget »

BIP är världens största studie för att ta reda på vad som leder arbetssökande mot arbetsmarknaden. Den  ger evidens på hur viktigt det är att tro på människors förmåga, att bygga tillit och att samverka. Allt det vi gör i MIA med andra ord.
       Idag inspirerades vi i implementeringsarbetet genom två starka föredragshållare: Charlotte Lybaek Hansen och Fredrik Tågsjö.

 
Det ligger i tiden att hitta verktyg som kan mäta stegförflyttningar på ett evidensbaserat sätt. Därför ville vi lyfta BIP-studien på en inspirationsdag för medarbetarna.
 
Först ut var Charlotte med forskningsrapporten, följd av Fredrik från Samordningsförbundet Halland som valt att arbeta konkret med BIP och utvecklat ett verktyg baserat på studien.

BIP-studien möts av stor respekt i Sverige.

”Alla vet att våra arbetssätt fungerar, här får vi vetenskaplig evidens på det. Dagen gav en inblick i hur teori och praktik hänger ihop, vikten av parallella insatser, tron på människan och att det är lätt att applicera BIP-tänket i vårt vardagliga arbete,” säger Lena Willner, processledare i MIA.
 
Genom att följa 4000 arbetslösa vid olika jobbcenter i Danmark kunde BIP-studien visa vilka faktorer som bäst leder till ett arbete. Det har fått danska politiker att verka för de frågor vi gärna lyfter i MIA: Bemötande, samverkan och helhetssyn.
 
Enligt studien är det avgörande att både deltagaren och handläggaren tror att deltagaren kan nå arbetsmarknaden.
 
”Deltagare som har en handläggare som generellt tror på deltagarens jobbmöjligheter har 32 procent större chans att få ett arbete”.

Attityd, bemötande och tillit.

I MIA säger vi att ingen ska hamna mellan stolarna, men många hoppar från insats till insats med en massa glapp. BIP-studien visar att deltagare går bakåt när de inte har någon insats. I MIA har vi tänkt rätt.

”Vi tänker inte att hen först ska bli klar med det ena, eller andra. Vi vill hålla igång flera processer som gör att deltagare kommer ut på arbetsmarknaden. Vi har slopat den gamla rehab-trappan och arbeta med hela människan. Inte bara en cm i steg, utan flera kliv”, säger Lena.

BIP blev ett stöd för stegförflyttning i Halland

I Halland inleddes projektet SKAPA med inspiration av BIP. Den gör att deltagaren tidigt kan se sin egen process. Den blir visuell och konkret, vilket underlättar samtal kring utmaningar och ansvarsfördelning mellan deltagare och handläggare.

”Ett nytt synsätt gav oss bättre samverkan med psykiatrin. Har en person kontakt med psykiatrin, behöver det inte utesluta att hen arbetstränar. Tvärtom såg de goda effekter av att deltagaren fick testa saker de kommit fram till”, berättar Fredrik.

Läs hela inlägget »

"Problemet är att personer bollas runt mellan myndigheterna utan att få stödet de behöver. De kanske inte får rätt ersättning. Det saknas samverkan eller rätt insatser. Därför hamnar personer mellan stolarna hos myndigheterna, vilket gör att de kan stå utan försäkring. Då är det svårt att fokusera på arbete eller studier", säger Sandra Liljefors-Möll, projektledare MIA Vidare Stockholm stad.

Sandra menar att behovet av det MIA erbjuder är stort, men projektet för litet för huvudstaden.

"Jag önskar att implementeringen leder till att alla invånare i Stockholm får tillgång till det här arbetssättet när de behöver.”

Trots en tuff start, med nya medarbetare och en pandemi att förhålla sig till lyckas delprojektet väl, inte minst tack vare medarbetarna som arbetar i metoden Case management.

”Jag är imponerad av våra case managers. De är utbildade och kan systemen. De kompletterar varandra och bollar utmaningar. Samtidigt är de självständiga och drivande och tänker utanför boxen. Vissa jobbar snabbt, andra är analytiska ända ner på detaljnivå. Teamet är guld värda.”

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer