1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2021 > 06

I MIA har vi ställt sju frågor om våld till 326 deltagare, vilket är hälften så många som Försäkringskassan har gjort i hela landet.
Som en del i jämställdhetsarbetet har vi ökat kunskapen om våld i nära relationer och börjat att systematiskt ställa sju frågor om våld. Det är ett viktigt arbete, som gör att vi tidigt kan upptäcka våld. Ingen som lever under hot kan fokusera på arbete eller studier.


Idag presenterade regeringen 40 punkter på en åtgärdslista för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En av punkterna är att fler yrkesgrupper ska få utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Åtgärderna syftar till att förebygga, hindra och straffa våld mot kvinnor.

I en livesänding på Instagram mötte Annika Strandhäll Katarina Wennstam för att diskutera ett åtgärdprogram. 

"Det har hänt något extraordinärt under våren. Det började när fem kvinnor mördades inom ramen av tre veckor. Reaktionerna blev starka och man åtog sig att snabbt utarbeta ett brett program både för förebyggande och straffrättsliga åtgärder för att komma åt mäns väld mot kvinnor."

"Äntligen blir det möjligt att ta viktiga steg för att ge kvinnor ska kunna lämna en hotfull relation", säger Katarina Wennstam.

Hela samtalet hittar du på Annika Strandhälls Instagramkonto

Läs hela inlägget »

”Om jag blickar fem år framåt i tiden ser jag att MIA har gjort stor skillnad. Något annat är otänkbart eftersom jag tillsammans med en hel drös passionerade, ambitiösa och ödmjuka kollegor lägger så mycket kraft, kunskap och vilja på att anpassa systemen till människorna som behöver stöd av dem," säger Åsa  Holmstedter, projektledare i MIA Sundbyberg som består av de två projekten Sundbybergs stad och Upplands-Bro kommun.

I Åsas framtidsvision faller ingen mellan stolarna. Alla medlemmar arbetar jämställt, inkluderande och rättighetsbaserat med personcentrerade metoder, i myndighetsgemensamma team.

MIA Vidares storhet är styrkan

Åsas vision är inte omöjlig om arbetet fortsätter som hittills. Men hur bra det än går för delprojektet menar Åsa att de enskilda delprojekten inte avgör, utan det faktum att vi tillsammans regionalt tar fram evidens på vad som fungerar. Förändring kräver mandat från de som styr. Och eftersom kunskap ger mod kommer MIAs erfarenheter att ligga till grund för bra beslut.

"Mina medarbetare är stjärnorna, men det är inte delprojekten i sig som kommer att skapa den stora förändringen. Det är helheten i MIA som talar sitt tydliga språk. Tillsammans visar vi att vårt sätt att arbeta med personcentrerade metoder, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är vinnande koncept för vårt samhälle.”

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer