1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2021 > 08

Citatet finns att läsa i den pinfärska rapporten "Lite koll på framtiden" som handlar om myndighetsgemensamma team.

     ”När ett MGT fungerar som bäst blir det tydligt för deltagaren att hen inte längre kommer falla mellan stolarna", säger Kristoffer Zetterberg, utredare i MIA Vidare.


Under våren genomförde Kristoffer en observations- och intervjustudie i alla våra MGT. Sammanlagt blev det sjutton observationer och tio intervjuer med kvinnor och män mellan 21-61 år.

Vi har tidigare sett goda resultat när medlemmarna samlas kring samma bord och löser problem tillsammans med deltagaren. I studien har vi tagit reda på mer om vad som fungerar bäst för deltagarna och för medarbetarna.

”Deltagarens upplevelse av ett MGT formas inte enbart av hur själva mötet är, utan vad som sker före och efter. Projektets olika MGT har visat på styrkor och svagheter under samtliga steg, sådant som ökar tryggheten eller bidrar till förvirring. Medarbetarna har också kommit med reflektioner och förslag på hur man kan förbättra arbetet under samtliga tre steg", säger Kristoffer.

Ladda ner rapporten här:

Rapporten behandlar områdena Bemötande, Sammansättning och Upplägg. Sista delen utgår ifrån de medarbetardagar som hölls i juni 2021 för medarbetare i alla delprojektens MGT. Rapporten finns att läsa på miaprojektet.se

Läs hela inlägget »

”Jag är stolt över våra medarbetare, speciellt för att de kunde tänka om och skapa ett projekt anpassat för implementering på ett så bra sätt”, säger Emmeli Söderholm projektledare i MIA Östra Södertörn.

2017 var Östra Södertörn det största delprojektet med många insatser att erbjuda. Dessa erfarenheter bidrog till att skala ner och skapa ett funktionellt arbetssätt där deltagaren står i centrum på riktigt. 

Läs hela inlägget »
”Jack tycker att det varit till hjälp att höra andra och hur de hanterat sina situationer.Jag är tacksam att vi fått göra denna pilot.”, säger Jack. ”Jack tycker att det varit till hjälp att höra andra och hur de hanterat sina situationer.Jag är tacksam att vi fått göra denna pilot.”, säger Jack.

”Det är skönt att veta att man inte är helt ensam, det har hjälpt ganska mycket", säger Jack, en av deltagarna i ett spännande pilotprojektet som MIA Östra Södertörn har drivit under våren.

"En del av syftet med digitala träffar var att få möta andra", säger Paola Ortiz Pinto, CM-handledare i MIA.  

"Deltagarna säger att de blivit stärkta av att myndigheterna tillåter dem att vara hemma och ändå få delta i MIA”, fyller Terése Sveijer som är SE-handledare i.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer