1logo

MIA Vidare

Vår vision: Vi ger mod och möjligheter till människor och myndigheter.
Ingen ska hamna mellan stolarna.

2021 > 10

”Det som slagit mig är att nio av tio deltagare har erfarenhet av våld. Jag blir nästan förvånad när en deltagare svarar nej!”
    Så lät en av rösterna vi fångade in från personer som sedan ett år tillbaka ställer 7 frågor om våld. I två fokusgrupper med sammanlagt sju medarbetare fick vi  svar på hur det varit att ställa frågorna.


”Kanske är det faktiskt det viktigaste vi gör i MIA att ställa dessa frågor, eftersom nio av tio svarar att de upplevt våld. Många undrar varför de inte fått frågorna tidigare”, sägen en medarbetare.
 
Fokusgrupperna är eniga om vikten att ställa samma frågor till alla deltagare. När de ställs systematiskt känner sig ingen utpekad, vilket bidrar till ett jämlikt bemötande. Flera menar att frågorna går djupare och verkar bredare än tidigare. 

Läs hela inlägget »

Våldet tar aldrig paus, därför arbetar samordningsförbunden årets alla dagar för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Hela november fokuserar de på att öka kunskapen och skapa trygghet att bemöta problematiken. Programmet är starkt och relevant. Skriv in datumen i kalender så att du inte missar något. Skriv ut PDF:en, sätt upp den synligt, eller ladda ner och skicka vidare.
Deltagandet är digitalt och gratis. Ingen föranmälan krävs.


10 november kl 13.00 - 14.00
Våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet
Medverkande: Eija Sandström, Arbetsförmedlingen
11 november kl 13.00 - 14.00
Ring innan våldet eskalerar
Medverkande: Ulf Calvert, psykolog Välja att sluta
15 november kl 9.00 - 10.00
Vård för sexualbrottsutsatta
Medverkande: Gita Rajan, klinikchef Wonsa
17 november kl 13.30 - 15.00
Brott att utsätta barn att bevittna våld mellan närstående
Medverkande: Dan Windt, områdespolischef i Göteborg. Anita Kruse, sakkunnig NNS - Nationella Nätverket för Samordningsförbund
19 november kl 14.00 - 15.00
Ett våldsfritt och jämställt samhälle
Medverkande: Peter Rung, utbildare inom våldsprevention, medgrundare av Huskurage
23 november kl 13.00 - 14.00
Husdjur som gisslan
Medverkande: Natalie Bunkman och Margite Nordenstam, Voov - Veterinärer omtanke om våldsutsatta.

Läs mer på  https://finsamstockholmslan.se/kalendarium/

Läs hela inlägget »
Nu har vi släppt det första numret av "Hänt i MIA", en tidning om projektets första år. Den handlar om hur vi fått arbetet med de horisontella principerna att fästa på djupet, om orden i MIA som inkluderar istället för att exkludera samt om implementering och ett fika-koncpet som sprider sig likt en löpeld.

Du hittar också resultat över vad ett hundtatal samspelta medarbetare i 21 kommuner tillsammans åstadkommit genom att utveckla arbetssätt och metoder. 

Skaffa ett eget exemplar

Är du nyfiken på hur vi arbetar för att tvätta bort fördomar och ökar tilliten till myndigheterna? Vill du ha tips och idéer som lyfter ditt projekt, din arbetsgrupp eller dig själv? Ladda ner tidningen här nedanför, eller mejla helena.bajlo@haninge.se så kommer ett rykande färskt exemplar med posten. 

Läs hela inlägget »
Den som upplevt minoritetsstress under lång tid kan drabbas av psykisk ohälsa, säger Hanna Wallensteen. Den som upplevt minoritetsstress under lång tid kan drabbas av psykisk ohälsa, säger Hanna Wallensteen.

Trots att det finns problem med diskriminering kopplat till hudfärg på arbetsplatser, är vi i Sverige ovana att prata om etnisk diskriminering i arbetslivet. I MIA pågår arbetet med inkludering varje dag. För att skapa en hållbar och långsiktig förändring gör vi normspaning och samtal om rasism till en rutin som blir ett arbetssätt.

”Om någon säger något rasistiskt, och det sitter en brun person där, ska du säga något? Ja, du ska ta ansvar för vad du tycker”, säger  Hanna Wallensteen, talare under medarbetardagen 29 september.  Alla hundra som arbetar i projektet är inbjudna att lyssna till en av få psykologer som arbetar med minoritetsstress relaterad till hudfärgsnormer.

Hanna väckte starka känslor när hon i sitt sommarprat den 19 juni talade om den förhöjda stressnivå det kan innebära för en person att avvika från normen i en majoritetsgrupp. Som adopterad från Etiopien utgår hon från egna erfarenheter av att leva med en ständig vaksamhet på grund av sin identitet.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter


Projektgemensamt stöd

Röster från projektet...

”Jag fick lära mig nya saker och upptäcka vad jag tyckte om. Då vaknade idéer på vad jag skulle kunna arbeta med efter MIA-projektet. Jag kände att jag ville fortsätta i yrket, men insåg att jag i så fall måste utbilda mig. Jag kom till MIA-projektet efter att ha varit inskriven som arbetssökande fyra år på Arbetsförmedlingen. Där hade min önskan om att komma närmre arbetsmarknaden  inte gått i uppfyllelse. ... läs mer

"I tre år hade jag varit instängd hemma, det kunde gå månader innan jag gick ut. Jag var deprimerad och har IBS (irritable bowel syndrom) och levde inomhus. När jag kom i kontakt med MIA träffade jag i stort sett inte någon, hade inte de vårdkontakter jag behövde och levde mitt liv inomhus... läs mer