1logo

DOKUMENT OCH MATERIAL

Här finner du projektets rapporter.

Projektansökan

Avstämningsrapport till ESF

Det första året

Det andra året

Brukarstyrd Brukarrevision

Vi har genomfört fyra brukarstyrda brukarrevisioner. Se respektive rapport nedan.

GRAFISK PROFIL

MIA-projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden.

MIA Logotyp

LEDIGA TJÄNSTER

Just nu har vi inga lediga tjänster.