1logo

MIA VIDARE

MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län

Från den 1 juni 2020 kommer MIA-projektet fortsätta drivas som MIA Vidare. Genom en kraftsamling med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm utvecklar vi metoder och arbetssätt och stärker samverkan i regionen. Med samordningsförbunden som bas använder vi våra gemensamma finansiella muskler och växlar upp detta med delfinansiering från Europeiska Socialfonden. 
 
MIA Vidare samlar kunskap för att få bort strukturella hinder. Vårt mål är att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna. Vi mäter projektet på flera nivåer och lyfter avvikelser och guldkorn till personer med mandat att förändra. Med MIA Vidare tillämpas kunskaperna från MIA-projektet som vi drivit i tre år för att etablera samverkan och samarbete runt målgruppen i regionen. Med våra drygt sjuttio projektmedarbetare åstadkommer vi varaktiga resultat. Det leder till effektiva, systematiska och rättighetsbaserade arbetssätt.
 
Vår målgrupp är personer mellan 16 och 64 år. Deltagarna har ofta en komplex situation och behöver ett samordnat stöd för att bli självförsörjande. Var tredje kvinna och var femte man som skrevs in i MIA-projektet hade haft försörjningsstöd i mer än sex år. Många är sjukskrivna. De flesta har grundskola eller gymnasium som högsta utbildning.
 
Våra metoder är Supported employment, Case management, Bostonmodellen och IPS – individanpassat stöd mot arbetsmarknaden, arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag, mobiliseringskurser. Vi arbetar också med samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingår. De genomför tillsammans en kartläggning av deltagarnas ärende med myndigheternas gemensamma kompetens.
 
Vi prövar metoder och arbetssätt, samlar in en mängd information och belyser allt som skaver i samverkan mellan myndigheterna. Vi lyfter avvikelser och guldkorn. Tack vare ett starkt engagemang från styrgrupper, projektledningen, medarbetarna och från deltagarna tror vi oss kunna flytta berg, När människor får makt i sina liv börjar de engagera sig i samhället. Det är bra för demokratin.
 
Fram till 2022 kommer cirka 1 900 personer att få stöd att närma sig arbetsmarknaden genom MIA. 

MIA Vidare drivs av Samordningsförbunden Östra Södertörn, Huddinge Botkyrka Salem, Roslagen, Stockholm, Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje och VärNa. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. Europeiska Socialfonden bidrar med 78 miljoner kronor och förbunden medfinansierar med lika mycket.