1logo

AVVIKELSER I MIA VIDARE

Vill du förbättra samverkan?

Du kan bidra genom att prioritera avvikelserapportering. Berätta om allt som kan vara ett hinder för deltagare på väg mot arbetsmarknaden. Bemötande. Systemfel. Överlämning. Allt som skaver. Vore systemen perfekta, skulle vi ju inte behövas. Hitta och dela med dig.

Tveka inte att fylla i formuläret. I MIA Vidare hanterar vi informationen konfidentiellt. Du kan självklart vara anonym om du så önskar, men vill du följa vad som händer med din avvikelserapport, missa inte att fylla i dina kontaktuppgifter.

  • (Gäller Stockholm)

Kraften i MIA-projektet skapar strategisk förändring

Dina iakttagelser gör det möjligt att identifiera den svaga länken i kedjan. Kraften i ett så stort projekt som MIA Vidare är att få fram och analysera mönster. Ju mer information, desto tydligare mönster. Ju tydliga mönster, desto starkare röst.

Underlag för strategisk påverkan

Ett stort antal avvikelserapporter riktar ljuset mot brister i samverkan. Det är exakt vad våra parter önskar. Analyserna vi kan göra ligger till grund för strategisk påverkan. På det sättet är din avvikelserapportering ovärderlig informationen för att vi tillsammans ska kunna utveckla välfärden.

Vid frågor:

Kontaktperson: Lena Willner
Telefon: 08-606 89 62