1logo

OM MIA-PROJEKTET

”Den som vill ta första steget mot arbetsmarknaden ska få rätt stöd, oavsett var de bor, oavsett vad de behöver”.

Om MIA-projektet

Vi ger människor som av olika anledningar aldrig har arbetat, eller som inte arbetat på länge, chans att förbereda sig för ett jobb. Ofta sker det i små steg, men alltid i rätt riktning.

Den som avslutat MIA-projektet ska vara redo att börja studera, arbetsträna eller arbeta. Allt det som stärker självkänslan, drivkraften och sikten mot personliga framtidsdrömmar.

MIA-projektets stöd varierar från studier, rehabilitering och ekonomisk planering, till boendestöd, arbetsträning, eller hjälp med vårdkontakter. Allt beror på vad deltagaren behöver för att komma in i, eller närma sig arbetsmarknaden.

Verktygslådan skiljer sig även mellan sex delprojekt som drivs i Stockholms län. På startsidan hittar du våra områden.

MIA-projektet pågår i tre år och förutom att 2500 deltagare ska medverka, syftar projektet till att utveckla metoder och insatser för att stödja människor på sin väg mot arbetsmarknaden.

MIA-projektets erfarenheter får positiva effekter även i långa loppet. Metoder och arbetssätt som fungerar följer med till den ordinarie verksamheten när själva projekttiden är slut 2020.

MIA-projektet, en idé som blev verklighet

MIA står för Mobilisering inför arbete. Projektet startade våren 2017 och började som en idé om att utforska de metoder och arbetssätt som används idag, men även att utveckla nya insatser för att stödja människor på sin väg till arbetsmarknaden.

Efter projektet kommer MIA-projektet att ha bidragit till att fler personer kommit ut i arbetslivet, men även att ha svar på viktiga arbetsmarknadsfrågor.

Vilka metoder fungerar bra för människor som behöver bli mer redo för ett arbete? Vilka kan utvecklas? Hur ska vi undvika att människor hamnar mellan stolarna?

När människor som faktiskt kan arbeta genom att få rätt stöd, får de chans att göra det, mår de oftast bättre. Människor som mår bra, kan ta en aktiv del i sina liv. På så sätt bidrar de till vårt gemensamma samhälle.

Inom ramen för MIA-projektet prövar vi nya metoder att samarbeta över gränserna runt människor. Projektet har tydligt formulerade mål för samverkan och lärande, men MIA-projektet vill också inspirera ordinarie verksamhet och implementera fungerande metoder i större skala.

Sex samordningsförbund

Östra Södertörn, VärNA, Huddinge/Salem/Botkyrka, Södra Roslagen, Södertälje och Stockholm Stad gick samman och sökte finansiellt stöd genom Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden).

Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. Varje samordningsförbund har ett eget delprojekt. På startsidan hittar du våra områden.

Nyckeln är samverkan

Idag finns det 82 samordningsförbund runt om i landet och tillsammans skapar de en framgångsrik samverkan kring människor som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna försörja sig själva.

Målet för alla samordningsförbund är att förenkla samverkan. Samordningsförbunden ägs av Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen, som på det sättet samverkar i sin kommun.

Vilka samverkar i MIA-projektet?

Tillsammans sökte och fick sex samordningsförbund i Stockholms Län en del av finansieringen för att driva MIA-projekt från Europeiska Socialfonden. Projektet ägs av de sex förbunden. Genom olika delprojekt har de samma mål: Att underlätta samarbetet mellan kommuner och myndigheter i sitt län.

Gränsöverskridande arbete pågår

Ingen ska behöva hamna mellan stolarna för att det är flera myndigheter inblandade. MIA-projektet ska vara som en spindel i nätet mellan handläggare, medarbetare, deltagare, samarbetspartners, metoder och idéer. Därför testar, analyserar och utvärderar vi kontinuerligt vårt arbete och deltagarnas upplevelser. 

Hur får vi deltagare?

Deltagarna remitteras från våra medlemmar, men initiativet kan komma från såväl handläggare som deltagare.

Alla är välkomna som inte haft ett arbete de senaste åren och som vill ändra på det. MIA-projektet finns till för människor som står långt från arbetsmarknaden. 

Varje förbund driver sitt delprojekt

Grunden är att MIAs deltagare ska få stödet de behöverför att närma sig arbetsmarknaden, eller studier var de än bor och vad som än krävs.

Delprojekten har olika verktygslågor och erbjudanden för att kraftsamla runt deltagarens behov, men en viktig del av projektet är att vi delar insamlad kunskap samt erfarenheter som växer fram med tiden.

Tillsammans skapar delprojekten nya processer, arbetsmetoder och strukturer.