1logo

VÅRA ARBETSSÄTT

MIA-projektets metoder leder till personlig utveckling och ett mer självständigt liv, där motivation för studier eller arbete kan ta plats i vardagen. Våra arbetssätt bygger på samverkan för att underlätta kontakter mellan människor och myndigheter och metoderna kompletterar varandra.

En Case manager stöttar dig med personliga lösningar för att ge fysiskt, psykiskt och praktisk stöd på vägen mot arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Först kartlägger ni tillsammans vad du behöver för att kunna förändra ditt liv genom att till exempel börja studera, eller arbeta. Sedan får du stöd att ta fram en plan för hur du ska nå dina mål. När du vet hur nästa steg ser ut, står du i fokus för ett nätverk av kompetenser.

I Case managementmetoden kan nätverket bestå av en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en metodutvecklare, en kontaktperson eller annan behandlare som passar just dig.

Din Case management-handledare kan hjälpa till med kontakter inom vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kommunen.

Case management är en vetenskapligt utvecklad metod som använts med framgång för att få personer som inte arbetat på länge att börja en framåtrörelse med stöd av systematisk förrehabilitering.

Bostonmodellen påminner om Case management och fokuserar på den enskildes rätt till självbestämmande och integritet.

Din handledare ger dig stödet du behöver för att få ett mer självständigt liv genom att utveckla just dina förmågor och funktioner. Bostonmodellen erbjuder rehabilitering som utgår från din önskan och dina förutsättningar för förändring.

Först gör deltagaren och handledaren en bedömning, där din egen självskattning ligger till grund för en framtidsplan. Sedan skapar vi ett nätverk där sjuksköterska, arbetsterapeut, metodhandledare och kontaktpersoner kan ingå.

Bostonmetoden är evidensbaserad inom psykiatrisk rehabilitering.

Team som arbetar för att göra det enkelt och smidigt när du behöver arbetsinriktad rehabilitering.  Samverkan mellan vissa myndigheter infördes av regeringen och är idag en lagstadgad bestämmelse.

Här finns både skyldigheter och möjligheter att samverka för verksamheter och för enskilda personer.

Samverkansteamets uppdrag är att samordna resurser, ansvarsområden och regelverk så att de fungerar för både människor och myndigheter. Här ingår kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen innehåller allmänna bestämmelser om samverkan och samarbete mellan kommuner och landsting.

Grundtanken med Supported employment är att alla människor har förmågor som vi kan utveckla beroende på vilka vi möter. Metoden passar speciellt för dig som är motiverad att förändra din situation genom att börja arbeta, eller arbetsträna direkt.

Du får en Supported employment – handledare som hjälper dig att hitta en arbetsplats där du kan praktisera, eller arbetsträna. Du får stödet du behöver för att finna, få och behålla ett arbete.

Supported employment är en vetenskapligt utvecklad metod som använts med framgång för att personer som inte arbetat på länge, börjar träna sina färdigheter direkt på en arbetsplats, istället för att börja med rehabilitering. Oftast ökar Supported employment även engagemanget hos arbetsgivare.

MIA-projektets deltagare kan börja sin väg mot arbetsmarknaden via ett jobb som liknar ett vanligt arbete, men som är anpassat efter individens förmåga, ett så kallat socialt företag.
 
Arbetsintegrerande sociala företag har som affärsidé att vara en träningsplats för olika kompetenser inom yrkeslivet. Ofta uppstår verksamheten ur behov och intressen som finns i närområdet. Exempelvis kan det vara hunddagis, café, hantverksverks-, eller trädgårdsverksamhet, bilverkstad, hotell, park- och fastighetsskötsel.
 
Företaget erbjuder tjänster och varor på den öppna marknaden, men organisationen är inte byggd för att skapa ekonomisk vinst, utan kring människor som behöver fungera i sin egen takt. Här ges möjligheten att träna på att arbeta, rehabilteras eller på annat sätt öva upp sina färdigheter för att närma sig ett vanligt arbete.

De olika delprojekten har valt olika tillväga gångssätt för att upphandla arbetsträning på ASF. Rapporten som beskriver vårt arbete finner du här.
 

Olika uppföljningsmodeller och statistiklösningar.