1logo

HANINGE NYNÄSHAMN TYRESÖ

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd
Fram till 2020 kommer vårt delprojekt att ta emot 650 deltagare.

Resursråden/En väg in
All remittering till MIA Östra Södertörn sker genom Resursrådet Haninge, Resursrådet Nynäshamn respektive En väg in i Tyresö. Du som handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen eller Landstinget gör en anvisning för din deltagare men deltagaren kan också göra en egenanmälan. I Resursråden och i En väg in görs en genomlysning av ärendet där en rekommendation ges om vilken eller vilka av insatserna i MIA projektet som kan vara lämpliga för deltagaren.

Hur jobbar MIA Östra Södertörn?

Vår projektgrupp består av en projektledare, Case managers, SE-handledare, gruppverksamheter och arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag. De arbetar tillsammans med våra deltagare för att hitta vägar framåt. Metoderna vi framförallt använder heter Supported employment (SE) och Case management (CM).

Case management innebär att varje deltagare får individuellt stöd via en Case manager. Tillsammans gör deltagare och CM-handläggaren en kartläggning som utgår från deltagarens behov och förutsättningar. Vad kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete?

Supported employment innebär att varje deltagare får individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera utifrån metoden Supported employment (SE).

Inom ramen för vårt delprojekt kommer det att finnas möjlighet till rehabilitering, arbetsträningsplatser. Vi utvecklar och får bättre samarbete med sociala företag. Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passar deltagaren.

Några aktiviteter i vårt delprojekt

Arbetsträning/arbetsprövning
Deltagaren deltar från sina förutsättningar på ett arbetsintegrerande socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats
Stationen
Verksamheten är ett nav för personer mellan 16 och 29 år som behöver en självstärkande miljö. Deltagare kan arbeta individuellt, eller i grupp med kreativa projekt för att stärka självförtroendet
Case management
Innebär att varje deltagare får en individuell coach - en Case manager, som ger stöd i rehabiliteringen
Samtal med KBT-konsulent
Det innebär samtal med stöd av kognitiv beteendeterapi, samt nätverksbyggande
SE-uppstart
Baserar sig på metoden Supported employment som avser att underlätta för deltagaren att närma sig arbete eller studier
Kompletterande insatser:
Datakurs
Kompletterande insats avsedd att öka datakunskaperna
Vägledning till studier och yrke
Kompletterande insats som bygger på vägledande samtal och stöd från en personlig coach

Vem kan vara med i MIA-projektet?

För att komma med i MIA-projektet kontaktar handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren till samordningsförbundets myndighetsgemensamma Resursråd.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
MIA-projektet Östra Södertörn
Emmeli Söderholm
Tel: 08-606 93 09

Kontaktpersoner för Resursrådet Haninge och Tyresö:
Liselotte Bertel
Försäkringskassan,
Tel: 010-116 46 86

Resursrådet Nynäshamn:
Maria Kinhamer

Försäkringskassan,
Tel: 010-116 36 26

Arbeträning i MIA-projektet Östra Södertörn:
Jobbverket
Har flera verksamheter där deltagare kan arbetsträna inom snickeri, bilvård, textil, återbruk, elekronikåtervinning och bageri.
Bönorna/Café Himlagott
Driver tre caféer i Haninge och Tyresö där deltagare kan arbetsträna inom konditori och catering.
Stockholms Stadsmission
Bedriver second hand med insamling och remake.
Gotthems café och
second hand

Drivs av Skyddvärnet där det finns möjlighet att arbeta med caféverksamhet, renovera möbler och produkter i trä, med flera kringtjänster.
Hundpasset
Ett hunddagis där deltagare arbetar med allt från utfodring av hundar till promenader.
Blå vägen
Ebjuder uppgifter i kök, bageri, hantverksateljé, systygor och inom remake och lokalvård.
Grow
Ett vandrarhem som erbjuder deltagare arbetsuppgifter för att sköta och underhålla anläggningen.
ML Huskur
Arbetar med städuppdrag hos företag och privatpersoner.
Fruarna Frimans
En butik med hantverk och sömnad i Västerhaninge.

HIttar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden. 

AKTUELLT

MIA-projektets delprojekt Östra Södertörn fortsätter att skapa möjligheter för människor att närma sig arbetsmarknaden.

"Under hösten har vi gjort en stor satsning på Case management, CM. Vi har förstärkt projektet med ytterligare tre nya Case managers och har idag totalt fem CM-tjänster", säger Ritva Widgren, förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn. 


Samtliga Case managers är anställda av MIA-projektets medlemskommuner, men det nya är att tjänsterna har kopplats närmare ordinarie verksamheter, som till exempel Haninge kommuns socialpsykiatri och befintliga samverkansinsatser för unga. 
 
”Där är behovet av uppsökande och inledande kontakt stort. Där finns viktiga målgrupper som vi inte har nått hittills”. 

Läs hela inlägget »

”I Östra Södertörn finns mod och vilja att lyfta utmaningar. Det finns också  forum och plattformar för samordning, vilket är viktigt”, säger Claudia Hansson, sektionschef på Arbetsförmedlingen.
 
Ett rekordstort antal personer valde att delta i Samordningsförbundet Östra Södertörns frukostseminarium på temat Arbetsförmedlingens nya organisation. Den möter den digitala transformationen samt kundernas behov av service för att hitta ett arbete.

”Förnyelseresan är en förflyttning och förändring som startade i att ta fram ny vision och nya mål, för att sedan utveckla verksamheten mot fokusområden. Den digitala transformationen är ett sådant område”, säger Claudia.

Läs hela inlägget »

MIA-projektet Östra Södertörn ville skapa ett lärande projekt som kunde utforska arbetssätt och metoder, för att kunna utvärdera och förfina dem. Under det första året har plattformen kommit på plasts. Resultaten börjar visa sig.
 
MIA-projektet Östra Södertörn arbetar med en rehabiliteringskedja som består av flera insatser för deltagaren, beroende på vad just hen behöver. Allt stöd utgår från individen och från gruppinsatser. En viktig del av kedjan är den arbetsträning som sker på arbetsintegrerande sociala företag.

Läs hela inlägget »