1logo

HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i någon av våra tre kommuner och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd
Fram till 2020 kommer vårt delprojekt att ta emot 520 deltagare. De kan remitteras till oss från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller vården.

Det går även utmärkt för den som vill komma med i MIA-projektet att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.

Hur jobbar MIA-projektet i Huddinge Botkyrka Salem?

Vår projektgrupp består av en projektledare, SE-handledare, Case managers, arbetsförmedlare och administratör. De arbetar tillsammans med våra deltagare för att hitta vägar framåt. Metoderna vi använder heter Supported employment och Case management.

Supported employment innebär att varje deltagare får ett individuellt anpassat stöd för att finna, få och behålla ett arbete och/eller studera utifrån metoden Supported employment (SE).

Case management innebär att varje deltagare får ett individuellt stöd via en Case manager. Tillsammans gör man en kartläggning som utgår från deltagarens behov och förutsättningar. Vad kan förbättra möjligheterna att få och behålla ett arbete?

Inom ramen för vårt delprojekt kommer det att finnas möjlighet till arbetstränings- och sysselsättningsplatser och vi får bättre samarbete med sociala företag.

Exakt vilka insatser varje deltagare får, beror på behov och önskemål. Det är poängen med MIA-projektet. Vi samlar kompetenser runt en person, för att bidra till en utveckling mot arbete eller studier. Steg för steg, på ett sätt så att det passa deltagaren.

Vem kan vara med i MIA-projektet?

För att komma med i MIA-projektet behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan. Vi riktar oss främst till personer mellan 18 och 55 år.

För att komma med i MIA-projektet behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan. Vi riktar oss främst till personer mellan 18 och 55 år.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
www.samordningsforbundethbs.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
MIA Huddinge Botkyrka Salem
Kajal Akrawi
kajal.akrawi@huddinge.se
Tel. 08-535 33 689

Hittar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden. 

Vi följer myndigheternas direktiv och ställer in den planerade träffen den 26 mars. Vi kommer dock att fortsätta sammanföra arbetstagare med arbetsgivare, men den närmaste tiden framförallt digitalt. Väkommen att ta kontakt med oss om du är nyfiken på hur vi kan bidra.

Läs hela inlägget »
På MIA-projektet HBS tycker vi att det är viktigt att de vi träffar kan lämna synpunkter, idéer, klagomål och beröm till oss för att vi ska bli ännu bättre.

Nu har vi satt upp en postlåda i vårt väntrum. Du som kommer på besök kan posta dina förslag på förbättring, helt anonymt.

 
Läs hela inlägget »

Ingen ska hamna mellan stolarna när MIA-projektet HBS får bestämma. För att planera och effektivisera arbetet samlades SE-, och CM-handledare, delprojektledare och administratörer till en projektplaneringsdag. Nu är teamet peppade på att ta MIA-projektet till nästa nivå.   

Läs hela inlägget »

2015 började arbetet med MIA-projektet förberedas i Botkyrka Huddinge Salem, HBS samordningsförbund. När projektet kom i skarpt läge hade man redan testat några metoder med goda resultat.
 
Inför MIA-projektet fanns en lokal arbetsgrupp med representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna och Landstinget. Här såg man direkt möjligheterna att tillsammans med andra förbund och med stöd av medel från Europeiska socialfonden kunna utveckla verksamheterna.

Läs hela inlägget »

AKTUELLT