1logo

SÖDERTÄLJE

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Södertälje och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd i olika former. Tillsammans med dig som kommer med
i MIA-projektet väljer vi de stödinsatser som passar bäst.  Syftet är att varje deltagare ska kunna få och behålla ett arbete, klara av studier, alternativt få stöd i kontakterna med olika myndigheter.

Så kommer du med i MIA

Kontakta din handläggare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller din vårdgivare. Ni fyller sedan i en intresseanmälan tillsammans. Du kan även själv ta kontakt med oss för att göra en egen anmälan. Efter det välkomnar vi dig till ett informationsmöte. Du kommer tillsammans med din handläggare eller vårdgivare. Då får du veta mer om  vad det innebär att delta i MIA-projektet och vad vi har att erbjuda. Efter mötet får du fundera på om MIA är något för dig, samtidigt som vi som jobbar i MIA-projektet tar ställning till om vi kan ge dig rätt stöd och hjälp.

Vad vi kan erbjuda

Du som kommer med i MIA-projektet får ett individuellt anpassat stöd med målet att hitta lösningar som förbättrar och förändrar din livssituationen positivt.

  • Vi börjar med att tillsammans kartlägga hur det ser ut för dig när det gäller t.ex. arbete, studier och hälsa.
  • Din samordnare försöker sedan tillsammans med dig  finna lämpliga stödinsatser.
  • Det finns genom MIA-projektet möjligheter att vara på ett socialt företag eller en annan lämplig arbetsplats där du kan pröva dina förmågor med stöd av en handledare och arbetsterapeut.

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
www.sfris.se

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare
Trygve Nylund
08-5230 61 45,
0720-84 27 89

Hittar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden.

AKTUELLT

Under hösten fick några utrikes födda deltagare i MIA-projektet Södertälje möjlighet att praktisera svenska språket och samtidigt lära sig mer om sin hälsa. Resultatet var så bra att Hälsogruppen upprepas till våren.

Några av MIA-projektets deltagare valde hälsa som ett livsområde. Under åtta veckor fick de delta i i en kurs om vilka faktorer som leder till mindre stress och vad som behövs för att få bättre hälsa för kropp och själ.

Läs hela inlägget »

Att vara arbetslös under en lång tid i kombination med avsaknad av plan för hur livet ska utveckla sig, är en stressande situation för de flesta. I Södertälje var MIA-projektet välkommet för en stor grupp långtidssjukskrivna. Delprojektet i Södertälje såg potentialen i ett mer samordnat stöd. 
 
I Södertälje ska 553 deltagare få stöd av MIA-projektet fram till 2020. En del i målgruppen finns hos Arbetsförmedlingen, andra hos Försäkringskassan. Genom samverkan och bättre struktur för personer med behov av extra stöd såg man från start potentialen med MIA-projektets syfte och mål.

Läs hela inlägget »

Trygve Nylund kommer från en chefsroll på socialpsykiatriska rehabiliterings-enheten, där han arbetat i tolv år.
Nu välkomnar vi Trygve som projektledare i Södertälje.


 

Hur kom du till MIA-projektet?

Jag fick kontakt med projektet via ett tidigt pilotprojekt med samma syfte; att ge människor rätt stöd på väg mot arbetsmarknaden. Jag har arbetat med Botstonmodellen tidigare och är intresserad av de komplexa frågorna. Eftersom jag har erfarenhet av samverkan, bland annat genom  Samordningsförbundet i Södertälje, ville jag bidra till projektet.

Läs hela inlägget »