1logo

STOCKHOLM STAD

I MIA-projektet Stockholms stad arbetar vi med personer som är mellan 19-64 år, och som önskar få  kompletterande stöd för att komma närmare arbetsmarknaden.

Oavsett val av insats, är målet att deltagarna ska ha tagit steg mot egen försörjning genom arbete eller studier när hen avslutar sin insats i MIA-projektet. När en person deltar i en insats hos oss, samverkar
vi med handläggarna hos inremitterande parter. Det gör  att deltagarna
kan få bästa möjliga stöd på sin väg mot arbete och studier.

MIA Stockholms stads insatser:
·     Case management
·     Aktivitetsplatsen
·     Arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)

Vill du få stöd från MIA Stockholms stad?

Så här gör du:  Fyll i en intresseanmälan tillsammans med din handläggare, eller dina kontaktpersoner hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad eller vården. Klicka på Intresseanmälan här till höger så får du upp en blankett för utskrift.

Intresseanmälan skickas med post till:

MIA Stockholms stad
Heliosgatan 26
120 78 Stockholm

Det här är våra insatser.

Case management
Case management är en beprövad och framgångsrik metod som genom samtal och kartläggning ger stöd mot de mål som individen vill uppnå. Case managern kan även fungera som en samordnande länk och ett stöd i kontakter med myndigheter, vården eller andra verksamheter. Tillsammans arbetare deltagaren och case managerna med de livsområden som deltagaren själv prioriterat som viktiga för att man ska kunna arbete eller studera.

Aktivitetsplatsen
Aktivitetsplatsen kan vara den plats man börjar sin resa, mot arbete och studier! Personer som har en önskan om att kunna arbeta eller studera, men inte vet hur mycket de orkar eller vad de klarar av, och som skulle vilja vara i ett meningsfullt sammanhang där man kan delta i aktiviteter, enskilt och/eller i grupp. Då är Aktivitetsplatsen rätt ställe! På Aktivitetsplatsen finns personal med många olika kompetenser, och som ger deltagaren det stöd hen behöver för att kunna närma sig arbetsmarknaden eller börja studera. Insatsen ska bidra till ökad motivation, bättre hälsa och ökad social förmåga.

Arbetsträning -  Fullt
Vi kommer inte kunna erbjuda plats alla som står i kö till arbetsträning. Insatsen är därför stängd för nya deltagare.

MIA-projektet Stockholms stad har erbjudit plats för arbetsträning i olika typer av arbetsuppgifter hos flera olika arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Vilket det blir beror på deltagarens intressen och önskemål. Det viktiga i arbetsträningen är att deltagaren får göra det som verkar roligt och intressant. Och att man får börja träna utifrån egen förmåga.

MIA-projektet Stockholms stad drivs med stöd från Samordningsförbundet Stockholms stad. Mer information om vad Samordningsförbundet gör hittar du på www.samordningstockholm.se

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.
samordningstockholm.se

Intresseanmälan
MIA-projektet Stockholms stad

Ta kontakt med:

Maria Rösby
Projektledare
Telefon: 08-508 49 170
maria.rosby@stockholm.se
 
Annika Karlberg
Case manager
Telefon: 08-508 49 171
annika.karlberg@stockholm.se
 
Karin Kostropetsch
Case manager
Telefon: 08-508 355 71
karin.kostropetsch@stockholm.se

Knut Joensen
Case manager
Telefon: 08-508 355 70
knut.joensen@stockholm.se

Franciska Trojne
Case manager/ ASF-samordnare
Telefon: 010-487 31 45
franciska.trojne@arbetsformedlingen.se

 Verksamhetsledare Aktivitetsplatsen
Telefon: 08-508 47 965
siri.persson@extern.Stockholm.se

Hittar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden.  

För att komma med i MIA-projektet behöver deltagaren, tillsammans med handläggaren på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller hos vårdgivaren tillsammans fylla i en intresseanmälan.

AKTUELLT

När MIA-projektet kom igång i Stockholms stad fanns ett beslut att stödja ett projekt med fokus på den evidensbaserade metoden Case management. Projektet skulle erbjuda individuellt stöd åt människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning. 
 
Projektmålet var i likhet med MIA-projektets, att ge människor som står särskilt långt från arbetsmarknaden stöd för att kunna börja arbeta eller studera. MIA-projektet blev en perfekt plattform för utveckling och lärande av en redan beprövad metod.

Läs hela inlägget »