1logo

TÄBY ÖSTERÅKER DANDERYD NORRTÄLJE VAXHOLM VALLENTUNA

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje, Vaxholm och Vallentuna kommun och som av någon anledning inte arbetat på länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat, är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap.

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd

Fram till 2020 kommer vårt delprojekt att ta emot 170 deltagare. De kan remitteras till oss från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller vården.

Det går även utmärkt för den som vill komma med i MIA-projektet att själv ta kontakt med oss och göra en egen anmälan.

Vem kan vara med i MIA-projektet?

Varje deltagare väljer själv att vara med i MIA-projektet.
Som deltagare kommer du först i kontakt med MIA-Rådgivningsteamet. Det är ett samverkansteam mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. Teamet består av åtta medarbetare.

När du som deltagare och din ordinarie handläggare träffar MIA-Rådgivningsteamet, går ni tillsammans igenom deltagarens behov, önskemål och förutsättningar. När kartläggningen är klar, är målet att hitta insatser som passar för varje deltagare. Och eftersom människor är olika, blir lösningarna olika.

Vi arbetar med utbildning, individuellt stöd och arbetsträning

I MIA-projektets delprojekt för Täby Österåker, kan man ha en eller flera stödinsatser. De kan pågå en för sig, eller samtidigt. Man kan ha insatser som går i kedjor, så att den ena avlöser den andra. Allt beroende på vad som är bäst för deltagaren.
 

Kursen ”Hälsa, motivation och kommunikation” pågår i tio veckor. Utgångspunkten är att en starkare sjävkänlsa bär människor närmare ett arbet. Kursen ökar deltagarnas medvetenhet om vilken livsstil de har och hur sättet man lever påverkar måendet och arbetsförmågan. Områden som ingår är stresshantering, kost, motion, sömn, motiviation. Under utbildningen gör deltagarna studiebesök på arbetsplatser.

Individuellt stöd, utifrån dina behov och önskemål

Det innebär olika saker beroende på hur målet, eller målen ser ut. Stöd under arbetsträningen och på arbetsplatsen är några vanliga områden, men även stöd under mötet med vården, kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra möten som påverkar deltagarens livssituation.
 

Vi erbjuder även olika former av arbetsträning

Det kan vara inom återbruk eller äldreomsorgen. Eller på hunddagis eller hotell. All arbetsträning/arbetsprövning sker i deltagarens egen takt.

Vi samverkar med följande arbetsintegrerande sociala företag:

Re:Innovation (remake och återbruk),
Selmas Hundcenter (Hunddagis och hundtrim)
Berga Beds (Bed&brekfast/Hotell och konferens, äldreomsorg)

Läs mer!

Mer information hittar du på respektive samordnings-förbunds hemsida. Samordningsförbunden äger tillsammans MIA-projektet.

Du kan själv ta kontakt med oss:

Projektledare för MIA Roslagen:
Cecilia Sjömark
Tel. 08-555 573 50

Kontaktpersoner för MIA-Inremitteringsteamet:
Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingen,
010-486 09 41

Carina Lindblom, Försäkringskassan,
010-116 26 89

Österåker:
Michael Sjögren 08-540 812 55
Karin Ulfsparre  08-540 814 42

Täby:
Ziba Soldozy 08-555 593 04
Sophie Eriksson 08-555 591 30
Natalie Jubran 08-555 592 93

Delprojektet drivs av  Samordningsförbundet Roslagen

Hittar du inte det du söker? På Insatskatalogen.se hittar du alla insatser inom välfärden. 

Oavsett om du väljer skugga eller sol, skog eller hav storstad eller småstad, önskar vi att du får en riktigt fin sommar. 

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans.Hälsningar från MIA-projektet Södra Roslagen

Läs hela inlägget »
ASF följer upp arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. ASF följer upp arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Varje månad samlas verksamhetsledarna från våra arbetsintegrerande sociala företag
Re Innovation, Selmas Hundcenter och Berga Beds/Le Mat, tillsammans med representanter från MIA-projektet Södra Roslagen.

 
”Det är viktigt att träffas för att lyfta utmaningar och möjligheter med våra arbetsintegrerande sociala företag”, säger Ebba Sellström, projektledare MIA-projektet Södra Roslagen.

MIA-projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden, vilket bland annat innebär att fyra så kallade horisontella principer ska genomsyra all verksamhet. Jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling. Kriterierna var ett krav för upphandling av arbetsträningsplatser. Selmas Hundcenter är ett av företagen som arbetar med principerna till vardags.

Läs hela inlägget »

I Södra Roslagen fanns redan en modell där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget samt Kommunerna Täby och Österåker kunde erbjuda både handläggare och deltagare rådgivning.
 
Att ta in det Rådgivande teamet i MIA-projektet var att ge den befintliga modellen nytt bränsle. Här fanns kompetens om samverkan och en färdig struktur, men inga insatser att erbjuda. 

Läs hela inlägget »